Tietosuojaseloste

 Idus Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

1. Asiakasrekisterin pitäjä
Idus Oy
Palokunnantie 19
15800 Lahti
Y-tunnus: 1004761-1
Puhelin: +358 40 5441281

2. Palvelemme asiakasrekisteria koskevissa asioissa
Arkisin kello 09.00–16.30, tel. +358 405441281

3. Asiakasrekisterin nimi
Idus Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Asiakas- ja sidosryhmärekisterin peruste ja tarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja palveluiden tuottamisen yhteydessä, kuten konsultointi, liiketoiminnan kehittäminen, sähköinen markkinointi sekä yrityskuvan, ww-sivujen, markkinoinnin ja asiakkuuksien suunnittelu sekä markkinointiviestinnässä. Palveluja toteutetaan useimmiten sähköisesti ja kohdennettuina.

5. Asiakas- ja sidosryhmärekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakasyrityksen henkilökohtaisia tietoja elleivät ne ole toimiksiantajalle oleellisia ja heidän tilauksensa mukaisia. Evästeet antavat tietoja vain Idus Oy:n omaan markkinointiin. Niiden avulla kohdennamme viestintää omille kohderyhmillemme.

Rekisteri voi sisältää asiakasyrityksen yhteyshenkilöistä sekä muista sidosryhmistä seuraavia tietoja:
Ao henkilön nimi ja asema yrityksessä
Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
Yrityksen osoite
Työhön liittyvä matkapuhelinnumero
Kiinteä puhelin työpaikalle
Sähköpostiosoite töihin

6. Asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietolähteet
Asiakasrekisterissä olevien tietojen saaminen liittyy asiakassuhteeseen. Tallennamme asiakkaan tietoja vain silloin kun yritys on tilannut palvelujamme. Evästeitä seurataan ja verkkovierailu jättää jälkeensä IP-osoitteen.

7. Asiakas- ja sidosryhmärekisterin olevien tietojen luovutus
Idus Oy ei luovuta asiakasrekisterissä olevia tietoja kenellekään muulle osapuolelle ellei siihen ole asiakkaan suostumus tai toimeksianto. Tällöin ko. tietojen luovutus siirtyy asiakkaan vastuulle.

8. Asiakas- ja sidosryhmärekisterin suojaus ja tietojen säilytysaika
Idus Oy:n henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. Se koskee kaikkia asiakkaiden tietoja. Asiakasrekisterit ovat vain sähköisessä muodossa. Idus Oy:n tietokoneet ja ohjelmat, joista rekisteriä voi käyttää, on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot deletoidaan säännöllisesti.

9. Asiakas- ja sidosryhmärekisterin tarkastusoikeus ja sen käyttäminen
Asiakasrekisteriin rekisteröidyllä yrityksellä on oikeus tarkastaa tietonsa. Tarkastus voidaan suorittaa maksuttomasti enintään kerran vuodessa. Henkilötietolain perusteella yksittäisillä henkilöillä on tarkastusoikeus häntä koskevista ja rekisteriin tallennettuista tiedoista. Tämä tehdään pyytämällä tietojen tarkastamista allekirjoitetulla asiakirjalla tai käymällä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Tietojen korjaaminen tai poistaminen asiakas- ja sidosryhmärekisteristä
Rekisteröidyllä henkilöllä tai yrityksellä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle. Ko. tietojen korjaaminen tai poistaminen tehdään välittömästi kirjallisen yhteydenoton perusteella.

11. Evästeet
Käytämme verkkopalvelussamme ao. palveluntarjoajan evästeitä, jotta pystymme tunnistamaan sivustamme kiinnostuneet kävijät.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla.
Sivustomme käyttää Google Analytics –ohjelmisto. Se tallentaa muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt ja kuinka kauan viivyt sivustolla.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Muistathan, että kaikkia verkkopalveluita ei voi käyttää ilman evästeitä.
Lue lisää täältä>