Liikemerkki (logo) kuuluu kaikille yrityksille. Se kuvaa yrityksen liikeideaa ja tekee katsojaansa myönteisen vaikutuksen. Liikemerkin suunnitteluun ja valintaan liittyy monia vaiheita. Ensin perehdytään toimialaan, tuotteisiin ja kilpailijoihin. Mutta myös logon käyttötapa esim. valomainoksissa, näyteikkunassa, sähköisessä markkinoinnissa tai auton kyljessä otetaan huomioon.

Teemme liikemerkistä aina useamman vaihtoehdon, joista asiakas valitsee mieluisensa. Toki matkan varrella asiaa voidaan hienosäätää - vaihdetaan värejä, kokeillaan kirjasintyyppejä tms. Lopulta asiakas saa vektorimuotoinen originaalin värillisenä ja musta-valkoisena. Logon erilaiset tallennusmuodot on tarkoitettu joko sähköiseen markkinointiin tai printtimainontaan. Asiakas saa myös logonsa käyttöohjeet. (vektorimuotoisuus tarkoittaa sitä, että liikemerkkiä voi skaalata suuremmaksi ja pienemmäksi laadun kärsimättä)